Renovació de soci, menjador i extraescolars pel curs 2018-2019

El estiu i les vacances estan molt a prop però avanç de tancar aquest curs, us demanem que omplen aquests formularis para el curs vinent avanç del divendres 22 de juny :

  1. Inscripció com soci del AFA: Totes les famílies encara que ja son socis han de omplir aquest formulari web. Es obligatori ser soci para participar en extraescolars i el programa de socialització.
  2. Inscripció al menjador La Vostra Cuina 2018-2019: Tots els alumnes encara que van omplir el formulari antiga de ISS han de entregar aquest full al Fran.
  3. Inscripció als extraescolars 2018-2019: Tots els alumnes que faran extraescolars pel curs 2018-2019 han de omplir les fulles de inscripció pels activitats i entregar-les al Fran.