Menjador

La vocalia de menjador té com a finalitat i/o objectiu principal vetllar pel benestar dels infants durant les hores del migdia i pel  bon funcionament del servei menjador que gestiona l’empresa La Vostra Cuina.

Informació important:

Coordinador de l’equip: Fran Morata

El telèfon de l’escola és el 937 212 677 i el del coordinador és el 659 972 500.

Horari i formes de contacte: Els avisos es poden fer via telefònica, via bústia o directament al coordinador de l’equip de monitors en horari d’atenció (tots els dies de 09 a 10hs.).

Organització del servei al migdia: Organitzacio_del_servei_al_migdia_2015-2016_2T

Fitxa d’inscripció

Novetats dels plats:

Començarem a publicar les fotos d’alguns dels plats que s’han incorporat al menú en aquest curs: