Extraescolars Curs 2017-2018

Oferta d’activitats extraescolars 2017-2018

Activitats Extraescolars Tarda 2017-2018

Activitats Extraescolars Migdia 2017-2018

Serveis de acollida 2017-2018

Informació i fulls de inscripció

Tarda

English Afterschool Inscripció
Piscina  Inscripció
Dansa Moderna (Funky) Inscripció
Iniciació Esportiva Inscripció / Inscripció multiple
Ioga Inscripció / Inscripció familia
Futbol Inscripció / Inscripció multiple
Taekwondo Inscripció / Inscripció multiple
Patinatge Inscripció / Inscripció multiple
Basket Inscripció / Inscripció multiple
Taller de cuina
Calaix de sastre
Natació
Serveis d’Acollida
Inscripció
Taller de Teatre inscripcio
Tennis taula Inscripció
Zumba Inscripció Infantil / Inscripció Adult
Mecanografía Inscripció / Informació / Portes obertes
Kids Brain Matemàtiques Inscripció / Informació / Portes obertes
Robòtica Inscripció / Informació / Portes obertes

Migdia

English Dramarama Inscripció
Escacs Inscripció
Música Inscripció / Informació/ Procés
Anglès FIAC Inscripció

NOTES IMPORTANTS EXTRAESCOLARS 2017-2018

 • Totes les activitats extraescolars (de migdia i de tarda) començaran el dia 12 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu de l’escola.
 • EXCEPCIONS:
  Alumnes de P3: totes les activitats extraescolars comencen el dia 18 de setembre, després del període d’adaptació escolar.
  NATACIÓ: l’activitat començarà el primer dilluns d’octubre, en aquest cas, el dia 02/10/2017.
 • Els rebuts de les activitats són trimestrals i el primer pagament s’efectuarà a FINALS de Setembre (1er trimestre), de Desembre (2on trimestre) i de Març (3er trimestre).
  *Les despeses que poden originar les possibles devolucions dels rebuts es carregaran íntegrament a les famílies.
 • La data màxima de preinscripció és el 21 de Juny (per tal de començar l’activitat el primer dia lectiu), en cas de sol·licitar l’alta de les activitats extraescolars fora del termini oficial NO es pot assegurar la plaça i comportarà començar l’activitat a l’Octubre.*EXCEPCIONS: Els alumnes de P3 i noves altes escolars, que tindrà com a termini màxim el 15 de Setembre per a començar el 18.
 • Només els responsables de les activitats poden prendre la decisió final de l’admissió de l’alumne/a fora dels terminis, d’acord amb els criteris propis (ràtios, evolució del grup…).
  *En tot cas, l’admissió implica el pagament íntegre del rebut del trimestre.
 • Les altes i les baixes d’un trimestre a l’altre s’hauran de notificar al Coordinador de Serveis (fran.coordinacio@gmailcom), com a mínim, 7 dies abans de la data de cobrament del trimestre.
  *Només per “causa major” i, sota la gestió de l’AMPA, es podrà retornar l’import del trimestre o de part d’aquest.
 • Algunes de les activitats poden comportar un pagament extra en concepte de material, cadascuna d’elles ho posaran en coneixement de les famílies mitjançant el full d’inscripció.
 • No es podrà recollir cap alumne/a fora dels horaris establerts per les activitats (18h15) sense un avís previ i justificat (al Coordinador de Serveis).