Extraescolars Curs 2018-2019

Oferta d’activitats extraescolars 2018-2019

Activitats Extraescolars Tarda 2018-2019

Activitats Extraescolars Migdia 2018-2019

Serveis de acollida 2018-2019

Informació i fulls de inscripció

Tarda

Escalada Inscripció / Informació
English Afterschool Inscripció
Dansa Moderna (Funky) Inscripció
Iniciació Esportiva Inscripció / Inscripció multiple
Ioga Inscripció
Futbol Inscripció / Inscripció multiple
Taekwondo Inscripció / Inscripció multiple
Patinatge Inscripció / Inscripció multiple
Bàsquet Inscripció / Inscripció multiple
Calaix de sastre
Natació
Serveis d’Acollida
Taller de cuina
Inscripció
Taller de Teatre inscripcio
Zumba infantil Inscripció
Zumba i hipopresives adultos Inscripció
Robòtica Inscripció / Informació
Lego Planet in English Inscripció / Informació

Migdia

 

English Dramarama Inscripció
Escacs Inscripció
Música Inscripció / Informació/ Funcionament i preus
Anglès FIAC Inscripció
Mecanografía Inscripció / Informació
Kids Brain Matemàtiques Inscripció / Informació
Lego Planet in English Inscripció / Informació

NOTES IMPORTANTS EXTRAESCOLARS 2018-2019

 • Totes les activitats extraescolars (de migdia i de tarda) començaran el dia 12 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu de l’escola.
 • EXCEPCIONS:
  Alumnes de P3: totes les activitats extraescolars comencen el dia 18 de setembre, després del període d’adaptació escolar.
  NATACIÓ: l’activitat començarà el primer dilluns d’octubre, en aquest cas, el dia 02/10/2017.
 • Els rebuts de les activitats són trimestrals i el primer pagament s’efectuarà a FINALS de Setembre (1er trimestre), de Desembre (2on trimestre) i de Març (3er trimestre).
  *Les despeses que poden originar les possibles devolucions dels rebuts es carregaran íntegrament a les famílies.
 • La data màxima de preinscripció és el 21 de Juny (per tal de començar l’activitat el primer dia lectiu), en cas de sol·licitar l’alta de les activitats extraescolars fora del termini oficial NO es pot assegurar la plaça i comportarà començar l’activitat a l’Octubre.*EXCEPCIONS: Els alumnes de P3 i noves altes escolars, que tindrà com a termini màxim el 15 de Setembre per a començar el 18.
 • Només els responsables de les activitats poden prendre la decisió final de l’admissió de l’alumne/a fora dels terminis, d’acord amb els criteris propis (ràtios, evolució del grup…).
  *En tot cas, l’admissió implica el pagament íntegre del rebut del trimestre.
 • Les altes i les baixes d’un trimestre a l’altre s’hauran de notificar al Coordinador de Serveis (fran.coordinacio@gmailcom), com a mínim, 7 dies abans de la data de cobrament del trimestre.
  *Només per “causa major” i, sota la gestió de l’AMPA, es podrà retornar l’import del trimestre o de part d’aquest.
 • Algunes de les activitats poden comportar un pagament extra en concepte de material, cadascuna d’elles ho posaran en coneixement de les famílies mitjançant el full d’inscripció.
 • No es podrà recollir cap alumne/a fora dels horaris establerts per les activitats (18h15) sense un avís previ i justificat (al Coordinador de Serveis).