Quins serveis organitza l’AFA?

L’AFA organitza tots els serveis que queden fora de I’horari lectiu, i que són:

SAM (Servei d’Acollida Matinal)

Podeu deixar els nens amb monitors, a partir de les 7.30 o 8:30 del matí.

Servei de Menjador

L’escola té la cuina pròpia, disposa del servei de cuiner, ajudants i monitors, contractat a I’ empresa que gestiona el menjador. L’horari de menjador esta organitzat en torns de dinar, i diverses activitats (tallers, pati,…).

SAT (Servei d’Acollida de Tarda)

Podeu deixar els nens amb monitors, des de les 4.45 fins les 6.30 h.

Activitats extraescolars

A les 4.45, quan acaba I’ horari lectiu, les monitores recullen els nens a la classe, els hi donen el berenar, i despreses fan les activitats.

Venda de llibres

Per estalviar-vos feina, podeu comprar els llibres de text . Els socis de I’AFA gaudeixen d’un descompte en els llibres.

Venda de xandalls, samarretes, bates

Us oferim la possibilitat de comprar xandalls, samarretes, bates amb el logotip de L’escola (no és obligatori portar-ho) amb descompte.

Compra de material

Amb la quota que us cobrem, col·laborem amb L’escola en la compra de material: els llitets pels petits, la ludoteca del SAM i SAT, el tendal del sorral, els llibres de la biblioteca, els equipaments del pati, la sorra del sorral,…

Excursions

també organitzem algunes excursions familiars, perquè ens coneguem tots millor.

Tramitem sol·licituds per ajudes

Tramitem les sol·licituds per les ajudes que la Generalitat i l’Ajuntament donen a les famílies que fan ús dels serveis d’acollida i dels casals, i ens encarreguem de retornar-vos els diners.

Casals

S’han fet casals de Nadal, Setmana Santa i tres torns a l’estiu.

Paguem una assegurança nominal, per cada nen, que cobreix qualsevol problema dins del recinte de L’escola a qualsevol hora.

 

Recordeu que tots aquests serveis són només per les famílies associades a l’AFA.