Clàusules d’exempció de responsabilitat

l’AMPA Escola Lola Anglada no garanteix que la informació continguda en aquest lloc web sigui sempre completa, exacta o actualitzada, pel que solament es consideraran oficials els documents i la informació en la forma legal i reglamentàriament establerta.

Les dades i informacions oferts tenen caràcter merament informatiu i en cap cas suposen assessorament professional o jurídic.

Tampoc es fa responsable dels errors tècnics que es puguin produir com a conseqüència del trasllat d’informació al sistema informàtic (errors de càlcul, mecanográfic, etc).

La informació oferida així com la configuració i presentació d’aquest web poden canviar en qualsevol moment i sense previ avís, a criteri única i exclusivament de l’AMPA Escola Lola Anglada.

l’AMPA Escola Lola Anglada no serà responsable de les possibles intromissions de tercers, que puguin arribar a modificar el contingut de la informació que s’oferix.

l’AMPA Escola Lola Anglada no es farà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o interrupcions en el funcionament operatiu d’aquest servei, sigui el que sigui la causa que ho motivi.

l’AMPA Escola Lola Anglada no assumeix responsabilitat alguna de la informació oferida mitjançant enllaços inclosos en aquest lloc a pàgines de tercers sobre els quals l’AMPA Escola Lola Anglada no pot tenir control algun. En aquests casos l’AMPA Escola Lola Anglada reconeix a favor dels seus respectius titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual pel que el seu esment o aparició en aquest web no pressuposa l’existència de drets o responsabilitat alguna de l’AMPA Escola Lola Anglada sobri els mateixos, com tampoc respatller o patrocini dels mateixos.

l’AMPA Escola Lola Anglada no assumeix cap responsabilitat sobre informació obtinguda del seu lloc web i inclosa en pàgines web de tercers així com dels enllaços a parts del lloc web de l’AMPA Escola Lola Anglada que puguin aparèixer en altres pàgines ja sigui en el relacionat al seu funcionament, actualització o contingut. L’aparició d’enllaços o informacions extretes de la web de l’AMPA Escola Lola Anglada en pàgines web de tercers no pressuposa cap relació o patrocini d’aquestes últimes per part de l’AMPA Escola Lola Anglada.

Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. l’AMPA Escola Lola Anglada no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de l’accés o de l’ús de la informació continguda.