Avís legal – Drets de propietat

l’AMPA Escola Lola Anglada és l’associació de pares, mares o tutors, d’alumnes matriculats en el Col·legi Públic “Escola Lola Anglada”. Una associació sense ànim de lucre, apolítica i independent que té com objectius: contribuir a la millor formació acadèmica i humana dels nostres fills, facilitar la comunicació entre els pares i mares i donar suport al professorat. Tot això en el marc d’un interès comú per la qualitat i els drets de l’Educació la Pública.

L’objectiu del lloc web de l’AMPA Escola Lola Anglada és facilitar informació d’interès per a tots els membres de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Lola Anglada així com a tots els pares, alumnes i públic en general, oferint un servei de la màxima qualitat.

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest lloc web i dels elements en ell continguts són de titularitat de l’AMPA Escola Lola Anglada. Correspon a aquesta organització l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. No obstant això, la seva utilització pública està permesa sempre que se citi la seva procedència, que aquest ús sigui compatible amb les seves fins originals, que no es realitzi amb ànims comercials i que els elements utilitzats no siguin modificats de forma alguna ni usats fora del seu context.

AVÍS LEGAL – LOPD

1. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”), AMPA ESCOLA LOLA ANGLADA us informa que les dades que es sol·liciten en aquesta sol·licitud s’inclouran en un fitxer automatitzat y o manual (adreça c/ Segarra s/n, 08192 Sant Quirze del Vallès , Barcelona, email: ampa.lola.anglada@gmail.com), s’utilitzaran per oferir-vos informació sobre activitats i serveis relacionats amb l’ AMPA ESCOLA LOLA ANGLADA i la seva gestió.
2. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a AMPA ESCOLA LOLA ANGLADA (als contactes abans indicats), indicant expressament el concret dret que vol exercitar.
3. Si en aquesta sol·licitud o en un altre formulari s’han d’incloure dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents de les que comuniquen les dades, cal informar-les dels punts assenyalats en aquest apartat.

SI NO

4. L’usuari consent i autoritza expressament a AMPA ESCOLA LOLA ANGLADA a l’obtenció i publicació, dels drets d’imatge i veu del MENOR captats en una o més sessions fotogràfiques i/o de filmació durant la seva participació al curs o a les festes, en qualsevol suport o mitjà de difusió que AMPA ESCOLA LOLA ANGLADA determini per un període de temps il·limitat amb caràcter gratuït i renunciant a qualsevol tipus de contraprestació.
5. I en prova de conformitat, acceptació i prestació de consentiment exprés a tot l’anterior, ACCEPTA, en nom propi i com a representant legal del MENOR.

Extracte del document d’alta de soci.