Que es l’AFA?

Que es l’AFA?

L’AFA és l’entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares de l’escola. Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un decret de la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i noies. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb les diversos sectors de la comunitat educativa.

Per a què serveix?

 • És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per a tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
 • Permet als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.
 • Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.
 • Participa en la presa de decisions i en el govern del col·legi mitjançant un representant al Consell Escolar del centre.
 • Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
 • Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

Quins serveis pot oferir?

l’AFA pot oferir els serveis més adequats a les ciscumstàncies i a les necessitats de cada moment. A tall orientatiu, alguns dels serveis més freqüents són:

 • La distribució de llibres de text.
 • El servei de menjador.
 • El servei d’horari flexible al matí o a la tarda.

I quines activitats?

 • Esportives, lúdiques i culturals dins i fora de l’horari escolar per a alumnes, pares i mares.
 • Butlletins informatius.
 • Cursos de formació, activitats i xerrades per a pares i mares.

Com podeu participar-hi?

 • Fent-vos socis i assistint als actes i reunions que convoca.
 • Participant en les comissions de treball creades per la Junta Directiva de l’AFA.
 • Formant part de la Junta Directiva que escull democràticament l’assamblea de socis.

 

Formulari d’inscripció