Convocatòria de l’assemblea anual de socis de l’AMPA

Benvolgudes famílies,

Us adjuntem a continuació la convocatòria de l’assemblea anual de socis de l’AMPA.

Convocatòria: dilluns 20 de novembre 2017 a las 21:00 hores

Lloc: Aula de música

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació si s’escau de l’acta anterior
  2. Informe de presidència
  3. Presentació i aprovació si s’escau de la liquidació dels comptes del curs 2016/17
  4. Presentació i aprovació si s’escau del pressupost del curs 2017/18
  5. Renovació de càrrecs de la junta
  6. Proposta de modificació d’estatuts
  7. Torn obert de paraules

La convocatòria original: Convocatòria assemblea Ampa Lola Anglada 2017-2018