Activitats extraescolars

Tenen a la seva disposició els llistats de les activitats extraescolars.
L’activitat de “English” del dimecres no es realitzarà a causa de la poca quantitat de nens inscrits. Esperarem al mes d’octubre per veure si pot formar-se un petit grup amb alumnes de p3.
En relació a l’activitat de piscina, el grup dels dijous de QSport no es realitzarà pel mateix motiu.
Recordeu que les activitats extraescolars començaran al setembre coincidint amb l’inici del cicle escolar excepte per piscina que començaran en el mes d’octubre.
Els alumnes de P3 que començaran les seves activitats extraescolars una vegada que s’hagi finalitzat el període d’adaptació.

Activitats extraescolars migdia

Activitats extraescolars tarde

Venda de roba

Ja estem començant el nou curs i molts pares estan interessats a adquirir la roba de l’escola. Per això, aquest any, obrirem el despatx de l’AMPA tots els dies de la primer setmana de classes de 17 a 17.30h.

Fotos curs 2013 / 2014

Per poder retirar les fotos del curs 2013/2014 o per realitzar encàrrecs de mes còpies, podran apropar-se al despatx de l’AMPA els divendres a partir de  les 17 h.

Començarem a atendre una vegada hagin començat les classes en el mes de setembre.

Socialització de llibres

Amb un 99% de suport al projecte de socialització de llibres en les enquestes realitzades, per a l’any 2015-2016, es socialitzaran llibres al Lola Anglada: oportunitat per a totes les famílies sòcies de l’AMPA.
Els llibres socialitzables seran els de lectura a partir de 1er i els de text a partir de 3er.
Els 3 pilars de la socialització són l’educacional (respectar, cuidar i compartir), l’econòmic (80% aproximat d’estalvi en compra de llibres) i l’ecològic.
Com a primer pas cap a la socialització, a final de curs de 2014/2015 des de  l’AMPA  es compraran els llibres que estiguin en bon estat i serveixin per als anys següents.
Per a això serà necessari que els llibres estiguin folrats, que es marquin en llapis per poder-ho esborrar i que estiguin cuidats.
Així podrà recuperar-se part de la inversió que els pares hem de fer ara en llibres, i ens ajudarà també a anar inculcant als nens que els llibres han de cuidar-se.
Molt feliç estiu!!

 

Compra de llibres

Durant el curs 2013/2014, l’AMPA ha donat 3.000€ per a la compra de llibres per a la biblioteca de l’escola i de les classes.
Gràcies a l’aportació de tots els socis podrem seguir fent tasques de millores per a l’escola dels nostres nens.