Fotos curs 2013 / 2014

Per poder retirar les fotos del curs 2013/2014 o per realitzar encàrrecs de mes còpies, podran apropar-se al despatx de l’AMPA els divendres a partir de  les 17 h.

Començarem a atendre una vegada hagin començat les classes en el mes de setembre.

Socialització de llibres

Amb un 99% de suport al projecte de socialització de llibres en les enquestes realitzades, per a l’any 2015-2016, es socialitzaran llibres al Lola Anglada: oportunitat per a totes les famílies sòcies de l’AMPA.
Els llibres socialitzables seran els de lectura a partir de 1er i els de text a partir de 3er.
Els 3 pilars de la socialització són l’educacional (respectar, cuidar i compartir), l’econòmic (80% aproximat d’estalvi en compra de llibres) i l’ecològic.
Com a primer pas cap a la socialització, a final de curs de 2014/2015 des de  l’AMPA  es compraran els llibres que estiguin en bon estat i serveixin per als anys següents.
Per a això serà necessari que els llibres estiguin folrats, que es marquin en llapis per poder-ho esborrar i que estiguin cuidats.
Així podrà recuperar-se part de la inversió que els pares hem de fer ara en llibres, i ens ajudarà també a anar inculcant als nens que els llibres han de cuidar-se.
Molt feliç estiu!!

 

Compra de llibres

Durant el curs 2013/2014, l’AMPA ha donat 3.000€ per a la compra de llibres per a la biblioteca de l’escola i de les classes.
Gràcies a l’aportació de tots els socis podrem seguir fent tasques de millores per a l’escola dels nostres nens.

 

Cortines enrotllables

Amb la finalitat de solucionar el problema de les altes temperatures a les aules i després d’analitzar les diferents opcions disponibles, s’ha optat per la compra i col·locació de cortines enrotllables en les classes dels nostres nens.
Aquest tipus de cortines, per la seva composició i característiques, permeten el pas de l’aire però no de la calor. D’aquesta manera s’aconsegueix reduir la temperatura en 6ºC aproximadament.
El cost total de les cortines ascendeix a 9.122,19€
Gràcies a l’aportació de tots els socis podrem seguir fent tasques de millores per a l’escola dels nostres nens.

20140606_190029 20140606_190035 (1)

 

VENDA DE LLIBRES CURS 2014 – 2015

AQUEST ANY LA COMPRA DE LLIBRES ES REALITZARA DIRECTAMENT A TRAVÈS DE TENDA DINA4

PROCEDIMENT:

1)    US HEU D’ADREÇAR AMB EL FULL DEL CURS A LA SEGÜENT ADREÇA:

DINA4

C/ SANT PERE, 1 - SANT QUIRZE DEL VALLÈS

TLF: 937210151

2)    EL TERMINI PER FER LA RESERVA DELS LLIBRES ÉS DES DEL DIA 25 AL 30, AMBDOS INCLOSOS, PASSAT AQUEST PERÍODE AQUESTA RESERVA NO ESTARÀ SUBJECTA AL DESCOMPTE DE L’AMPA.

3)    EL PAGAMENT S’HA DE REALITZAR AL COMPTAT, EN EFECTIU (MIN. 30€)

4)    QUALSEVOL DUBTE US PODEU ADREÇAR AL MAIL DE L’AMPA: ampa.lola.anglada@gmail.com

VENTA DE LLIBRES_P3

VENTA DE LLIBRES_P4

VENTA DE LLIBRES_P5

VENTA DE LLIBRES_1ER

VENTA DE LLIBRES_2ON

VENTA DE LLIBRES_3R

VENTA DE LLIBRES_4T

VENTA DE LLIBRES_5E

Extraescolars – Nores Importants

NOTES IMPORTANTS

Totes les activitats extraescolars comencen el proper dijous dia 15 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu de l’escola.

*EXCEPCIONS: P3 (totes les activitats extraescolars comencen el dia 22 de setembre)

Piscina (l’activitat comença el dia 1 d’octubre per a tots els nivells)

Els rebuts de les activitats són trimestrals i el pagament s’efectuarà a FINALS de Setembre (1er trimestre), de Desembre (2on trimestre) i de Març (3er trimestre).

*Les despeses que poden originar les possibles devolucions dels rebuts es carregaran íntegrament a les famílies.

La data màxima de preinscripció es el 30 de Juny i sota la gestió de l’AMPA (per tal de començar l’activitat el primer dia lectiu), en cas de sol.licitar l’alta de les activitats extraescolars fora del termini oficial NO es pot assegurar la plaça i comportarà començar l’activitat a l’Octubre.

*EXCEPCIONS: Els alumnes de P3 i noves altes escolars, que tindrà com a termini màxim el 10 de Setembre.

Només els responsables de les activitats poden prendre la decisió final de l’admissió de l’alumne/a, d’acord amb els criteris propis (ràtios, evolució del grup…)

*En tot cas, l’admissió implica el pagament íntegre del rebut del trimestre.

Les baixes possibles s’han de notificar, com a mínim, 15 dies abans de la data de cobrament del trimestre.

*Només per “causa major” i, sota la gestió de l’AMPA, es podrà retornar l’import del trimestre o de part d’aquest.

La matrícula anual per a cada activitat extraescolar és de 10€. Aquest import es carregarà íntegre independentment del nombre de trimestres que l’alumne/a faci l’activitat.

A més dels 10€ de matrícula en les activitats d’Anglès lúdic, Teatre en Anglès, Bojos i boges per les lletres, Enigmes i d’altres misteris matemàtics, Explorant el món i Bit-bit informàtica, es farà un pagament anual de 10€ més en concepte de material en el primer rebut trimestral. Aquest import es carregarà íntegre independentment del nombre de trimestres que l’alumne/a faci l’activitat.

No es podrà recollir cap alumne/a fora dels horaris establerts per les activitats sense un avís previ i justificat. Vocalia d’Extraescolars